Blog
Home Blog  LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE VE ORTAKLIK PAYLARININ HİSSE SENEDİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HALİNDE, SENETLERİN İKTİSAP TARİHİ ?