Blog
Home Blog Amme Alacağının Tahsil Aşamasında Düzenlenen Ödeme Emirleri ya da Yapılan Hacizlere Karşı Düzeltme Talebinin Reddi Üzerine Şikayet Yoluyla Müracaat ve Dava Konu Edilmesi