Blog
Home Blog Konkordato Nedeniyle Tahsilinden Vazgeçilen Alacakların Gider Yazılması ve KDV’sinin İndirim Konusu Yapılması