Blog
Home Blog Çalınan Mal Bedelinin Maliyet ya da Gider Yazılamayacağı, Sigortadan Alınan Bedelin Hasılat Yazılacağına Dair Özelge